Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Miejsce szkolenia: Katowice Termin szkolenia: 18 maj 2018 r. Cena: 400 zł netto Program szkolenia: - Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wprowadzającego sprzęt, zbierającego sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu) - Rejestr przedsiębiorców - wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat ochrony Środowiska, wykreślenie z rejestru, zmiana danych - Opłata rejestrowa i roczna, zabezpieczenie finansowe, publiczne kampanie edukacyjne - Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku, recyklingu oraz zbierania - Sprawozdawczość - wypełnianie formularzy: + Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, + Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu(OŚ-SEE 1) + Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2), + Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3) - Działalność Organizacji Odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - Przepisy karne Szkolenie jest dedykowane dla: - Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska - Pracowników, odpowiedzialnych za wypełnianianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie - Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z tego zakresu Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. ZAPRASZAMY! Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA 40-750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 108 Tel: 032 20 00 174 do 175, w. 120 info@hossa.biz, www.hossa.biz

Zdjęcia

Wyślij wiadomość

przepisz słowa z poniższego obrazka:

Inne oferty tego ogłoszeniodawcy

Poleć znajomym

Dodaj ofertę

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2018 Info House Sp. z o.o.